Desfibril·ladors, Accessoris Cardioprotecció i Formació SVB+DEA

Serveis Preventius Catalonia 

Formació en Suport Vital Bàsic més DEA  

El 80% de les aturades cardiorespiratòries (des d’ara ACR) són extra hospitalàries i sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat. No més un 15% de les ACR extra hospitalàries reben reanimació cardiopulmonar (des d’ara RCP) per part d’algun ciutadà.

Si el testimoni de l’ACR comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien.

Una RCP realitzada correctament i de qualitat aconsegueix una supervivència 20 vegades més gran que quan es realitza de manera incorrecta. Aquests fets estan corroborats científicament mitjançant els estudis que es realitzen sobre les ACR.

Per tant, la formació de la ciutadania és una necessitat si volem assolir una millora en les taxes de supervivència amb qualitat, de les víctimes de mort sobtada

A qui va dirigit

Per a professionals i voluntaris que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria.

Treballadors amb responsabilitats a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals.

Ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA.

Temari del curs

El curs consta de dos parts: la primera és teòrica. L’alumne adquireix, juntament amb material audiovisual, els coneixements requerits.

La segona part és pràctica. S’utilitza un maniquí simulador, on l’alumne participa activament per tal d’adquirir les habilitats bàsiques.

La durada del curs es de 6 hores distribuïdes en 1 hora teòrica i 5 hores pràctiques.  

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de