Desfibril·ladors, Accessoris Cardioprotecció i Formació SVB+DEA

Serveis Preventius Catalonia 

Espais Cardioprotegits

És el resultant d’una planificació específica i dotat dels recursos adequats, que permetin dur a terme les intervencions integrades en la Cadena de Supervivència. En l'expressió “recursos adequats” s’inclou la formació en ressuscitació cardiopulmonar dels primers interventors segons els estàndards de l’ERC, la formació i informació a la ciutadania i l’accés públic a la desfibril·lació.

La simple existència d'un DEA en un espai concret no permet que aquest sigui qualificat com a cardioprotegit.

Característiques de una instal·lació d’un espai cardioprotegit. 

Són aquells que disposen de desfibril·ladors externs semiautomàtics de fàcil accés per als primers intervinents. Per tal d’aconseguir la desfibril·lació amb la màxima rapidesa després que s’hagi produït una aturada cardíaca que pot ocórrer a qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Han de tenir almenys un desfibril·lador semiautomàtic o automàtic de fàcil accés d’acord amb les instal·lacions i característiques de la mateixa.

El personal ha de rebre una formació homologada segons la normativa corresponent a la comunitat autònoma, per poder identificar una parada cardiopulmonar i conèixer el protocol d’actuació.

Tenir un pla de manteniment, conforme a les especificacions tècniques dels aparells i les recomanacions del fabricant. 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de